Dự đoán ngoại hối tuần này. Quan sát tình hình chỉ số quan trọng như thống kê tuyển dụng Mỹ

Thị trường ngoại hối tuần này từ ngày 3/4 ~ 7/4 chờ đợi các chỉ số kinh tế quan trọng như tuyển dụng lao động Mỹ,…

Yếu tố bất ổn của chính quyền Mỹ Trump vẫn như cũ, Đồng Đô nhân được sự thu hút là bán ra hay mua vào do phát ngôn người nổi tiếng Mỹ và các chỉ số kinh tế.

Chỉ số kinh tế chủ yếu trong buổi phát biểu tuần này (Giờ Việt Nam)

Ngày 3/4 (Thứ 2) 21:00

(Mỹ) Tháng 3 Chỉ số ISM sản xuất

Ngày 4/4 (Thứ 3) 11:30

(Australia) Ngân hàng Dự trữ Úc (NHTW), công bố chính sách lãi suất

Ngày 5/4 (Thứ 4) 19:15

(Mỹ) Tháng 3 Thống kê việc làm ADP

Ngày 5/4 (Thứ 4) 21:00

(Mỹ) Tháng 3 Chỉ số ISM sản xuất

Ngày 5/4 (Thứ 4) 25:00

(Mỹ) Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tóm tắt cuộc họp

Ngày 6/4 (Thứ 5) 18:30

(Châu Âu) Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) tóm tắt nội dung cuộc họp hội đồng

Ngày 7/4(Thứ 6)19:30

(Canada) Tháng 3 Tỷ lệ thất nghiệp

Ngày 7/4(Thứ 6)19:30

(Canada) Tháng 3 Chỉ tiêu người lao động mới

Ngày 7/4(Thứ 6)19:30

(Mỹ) Tháng 3 Thay đổi chỉ tiêu lao động phi nông nghiệp

Ngày 7/4(Thứ 6)19:30

(Mỹ) Tháng 3 Tỷ lệ thất nghiệp

Dự đoán biến động tỷ giá USD/JPY

USD/JPY

Khung thời gian 1 giờ USD/JPY

Trường hợp mặc dù quan sát chỉ số kinh tế quan trọng nhưng khó có thể triển khai việc bán Đô ra hay mua Đô vào thì cách sử dụng chỉ số để phân tích biểu đồ giao dịch sẽ hiệu quả hơn.

Đối với những người “Không biết phân tích biểu đồ khó” thì chỉ số Parabolic SAR là sự lựa chọn tốt.

  • Mua khi đường nét chấm màu xanh lá nằm dưới so với biểu đồ

  • Bán khi đường nét chấm màu xanh lá nằm trên so với biểu đồ

Là chỉ số kỹ thuật có thể thực hiện giao dịch “Bán” “Mua” tại thời điểm đường nét chấm chuyển đổi.

Tuy nhiên, Parabolic SAR là chỉ số vô hướng khi biến động của ngoại tệ ổn định (giá thị trường biến động trong phạm vi nhất định không tăng cũng không giảm). Vì thế, Parabolic SAR được khuyên dùng khi thị trường phát sinh một trong hai xu hướng tăng hoặc giảm.

Mẫu giao dịch sử dụng Parabolic SAR

Bạn có thể lập chiến lược mua khi đường Parabolic SAR (đường nét chấm màu xanh lá) nằm dưới biểu đồ, bán (đóng) khi đường Parabolic SAR chuyển hướng nằm trên biểu đồ.

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) trên biểu dưới đây

Parabolic SAR

Mẫu giao dịch

Mua 111.370 Yên → Bán 111.890 Yên (Đóng) = Lợi nhuận 0.52 Yên

0.52 Yên × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 52,000 Yên

Trường hợp giao dịch như mẫu ví dụ trên, lợi nhuận đã kiếm được trong khoảng nửa ngày 52,000 Yên.

Tất nhiên lợi nhuận kiếm được sẽ tăng lên tương ứng với khối lượng giao dịch. Trường hợp nếu số lượng giao dịch 5 lô (500,000 tiền tệ), lợi nhuận kiếm được gấp 5 lần 260,000 Yên. Trường hợp nếu lượng giao dịch là 10 lô thì lợi nhuận gấp 10 lần 520,000 Yên.

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 12,541 Yên được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

111.370 Yên × 1lô (100,000 Yên) = 11,137,000 Yên

11,137,000 Yên ÷ 888 lần = 12,541 Yên

  • ※ Tính tại thời điểm mua USD với tỷ giá USD/JPY là 111.370 Yên
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.