Đồng Đô la Mỹ được mua vào do phát ngôn người nổi tiếng nhưng sau đó đồng Yên được mua do rủi ro Bắc Triều Tiên

Tỷ giá USD/JPY trên thị trường ngoại hối NY ngày 9 sau khi tăng đến 114.33 Yên thì giảm xuống 113.77 Yên.

Khunh hướng đồng Đô được mua vào do nguyên nhân từ kết quả chỉ số tuyển dụng người lao động nước Mỹ tháng 3 được công bố vào ngày 9 vượt hơn so với dự đoán hay bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City hay thồng đốc cục dữ trữ liên bang Boston Mỹ.

Tuy nhiên sau đó, Bắc Triều Tiên đưa ra thông báo sẽ thực hiện những cuộc thử nghiệm hạt nhân hơn nữa khiến đồng Yên bất ngờ được mua vào để tránh rủi ro.

Biến động USD/JPY

Điểm A trên biểu đồ tỷ giá USD/JPY dưới đây, là điểm mà thời điểm đưa ra thông báo thử ngiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Chuyển hướng từ việc mua Đồng Đô la Mỹ sang mua đồng Yên để đầy lùi rủi ro.

USD/JPY

Điểm B là điểm biến động tăng tạm thời đóng vai trò như 1 đường support line vì có đường 75EMA (đường trung bình động) nhưng giá đã giảm do tiếp xúc với đường 14 EMA đường trung tâm envelope.

Mẫu giao dịch USD/JPY

Có thể đưa ra chiến lược giao dịch bán tại tỷ giá 114.280 Yên điểm A và đóng tại tỷ giá 113.820 Yên điểm B.

USD/JPY

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) tại biểu đồ trên.

Công thức tính

Bán 114.280 Yên (22,856 VND) → Mua 113.820 Yên (22,764 VND)(Đóng) = Lợi nhuận 0.46 Yên (92 VND)

0.46 Yên (92 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 46,000 Yên (9,200,000 VND)

Trường hợp giao dịch như mẫu ví dụ trên, lợi nhuận đã kiếm được trong khoảng 30 phút 46,000 JPY (9,200,000 VND).

Tất nhiên lợi nhuận kiếm được sẽ tăng lên tương ứng với khối lượng giao dịch. Trường hợp nếu số lượng giao dịch 5 lô (500,000 tiền tệ), lợi nhuận kiếm được gấp 5 lần của 230,000 JPY (46,000,000 VND). Trường hợp nếu lượng giao dịch là 10 lô thì lợi nhuận gấp 10 lần 460,000 JPY (92,000,000 VND).

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 12,869 JPY (2,573,800 VND) được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

114.280 Yên (22,856 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 11,428,000 Yên (2,285,600,000 VND)

11,428,000 Yên (2,285,600,000 VND) ÷ 888 lần = 12,869 Yên (2,573,800 VND)

  • ※ Tính tại thời điểm mua USD với tỷ giá USD/JPY là 114.280 JPY (22,856 VND).
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.