Bất ổn chính trị Châu Âu giảm đi, đồng EURO tăng

Tại thị trường ngoại hối NY ngày 15, đồng EURO tăng đến 1.0990 USD.

Chiến thắng của Đảng Cầm Quyền tại hội nghị Liên Bang Đức giúp giảm đi bất ổn chính trị của Châu Âu và đồng EURO được mua vào.

Mẫu giao dịch EUR/USD

Có thể đưa ra cách giao dịch mua đồng EURO tại tỷ giá 1.09680 USD (24,897.36 VND) là thời điểm nhận kết quả chiến thắng của Đảng Cầm Quyền tại hội nghị Liên Bang Đức và đóng tại tỷ giá 1.09840 USD (24,933.68 VND) vào sáng hôm sau.

EUR/USD

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) tại biểu đồ trên.

Công thức tính

Mua 1.09680 USD (24,897.36 VND) → Bán 1.09840 USD (24,933.68 VND) (Đóng) = Lợi nhuận 0.0016 USD (36,32 VND)

0.0016 USD (36,32 VND) × 1lot(100,000 tiền tệ) = 160 USD (3,632,000 VND)

Trường hợp giao dịch như mẫu ví dụ trên, lợi nhuận đã kiếm được trong khoảng nửa ngày 160 USD (3,632,000 VND).

Tất nhiên lợi nhuận kiếm được sẽ tăng lên tương ứng với khối lượng giao dịch. Trường hợp nếu số lượng giao dịch 5 lô (500,000 tiền tệ), lợi nhuận kiếm được gấp 5 lần của 800 USD (18,160,000 VND). Trường hợp nếu lượng giao dịch là 10 lô thì lợi nhuận gấp 10 lần 1,600 USD (36,320,000 VND).

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 123.5 USD (2,803,450 VND) được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

1.09680 USD (24,897.36 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 109,680 USD (2,488,101,600 VND)

109,680 USD (2,488,101,600 VND) ÷ 888 lần = 123.5 USD (2,803,450 VND)

  • ※ Tính tại thời điểm đặt lệnh với tỷ giá EUR/USD là 1.09680 USD (24,897.36 VND).
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.