Số lượng nhà ở bắt đầu xây dựng tháng giảm so với dự kiến khiến tỷ giá USD/JPY giảm

Số lượng nhà ở bắt đầu xây dựng tháng 4 đã được công bố ở Mỹ vào ngày 11 với kết quả giảm so với dự kiến khiến đồng Đô được bán ra.

Thêm vào đó, nghi ngờ tổng thống Mỹ Trump tiết lộ thông tin mật cho Nga, kì vọng đến chính sách kinh tế giảm sút cũng là nguyên nhân khiến đồng Đô la Mỹ giảm.

Mẫu giao dịch USD/JPY

Có thể giao dịch bằng cách bán tại tỷ giá 113.090 (22,618 VND) là điểm giá tiếp xúc với đường trung bình động 25 EMA và đóng tại tỷ giá 112.600 Yên (22,520 VND) thời điểm giá giảm sau đó biến động tăng.

USD/JPY

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) tại biểu đồ trên.

Công thức tính

Bán 113.090 Yên (22,618 VND) → Mua 112.600 Yên (22,520 VND) (Đóng) = Lợi nhuận 0.49 Yên (98 VND)

0.49 Yên (98 VND) × 1lot(100,000 tiền tệ) = 49,000 Yên (9,800,000 VND)

Trường hợp giao dịch như mẫu ví dụ trên, lợi nhuận đã kiếm được trong khoảng 3 giờ 49,000 Yên (9,800,000 VND).

Tất nhiên lợi nhuận kiếm được sẽ tăng lên tương ứng với khối lượng giao dịch. Trường hợp nếu số lượng giao dịch 5 lô (500,000 tiền tệ), lợi nhuận kiếm được gấp 5 lần của 245,000 Yên (49,000,000 VND). Trường hợp nếu lượng giao dịch là 10 lô thì lợi nhuận gấp 10 lần 490,000 Yên (98,000,000 VND).

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 12,735 Yên (2,547,000 VND) được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

113.090 Yên (22,618 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 11,309,000 Yên (2,261,800,000 VND)

11,309,000 Yên (2,261,800,000 VND) ÷ 888 lần = 12,735 Yên (2,547,000 VND)

  • ※ Tính tại thời điểm mua USD với tỷ giá USD/JPY là 113.090 Yên (22,618 VND).
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.