Phân tích kỹ thuật dựa vào trend line và biến động tỷ giá của Bảng Anh và Đô La Mỹ

Trong lúc bảng Anh liên tục giảm do cuộc đàm phán rút khỏi EU của Anh thì bất ngờ phản kháng mạnh từ ngày 15/3/2017.

Tình hình kinh tế thế giới ảnh hưởng đến sự tăng giảm đồng tiền của mỗi nước, vì thế bạn có thể sử dụng nó vào giao dịch FX bằng cách phân tích biểu đồ tiền tệ.

Phân tích kỹ thuật GBP/USD

GBP/USD

Biểu đố GBP/USD từ ngày 14/3/2017 ~ 17/3/2017

Ở biểu đồ quá khứ giống GDP/USD như biểu đồ trên thì đường giá thấp nối đường giá thấp, đường giá cao nối đường giá cao.

Hơn nữa, khi giá thị trường tăng thì nó là một đường thẳng kết nối giá thấp với giá thấp.

Như đã biết ở ví dụ trên, khi kéo đường phản kháng và đường duy trì tại giá trị tỷ giá hối đoái của quá khứ thì độ rộng của phần trên và phần dưới thường giống nhau.

Đường Support line, Resistance line này mạnh, xác suất biến động tăng và biến động giảm sẽ lặp đi lặp lại đến lúc thoát khỏi support line và resistance line. Khi thoát khỏi từng đường thì xác xuất chuyển đổi xu hướng trở nên cao.

Mẫu giao dịch Forex

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) như ví dụ biểu đồ GBP/USD trên.

Công thức tính lợi nhuận giao dịch

Mua 1.21198 USD (27,560.4252 VND) → Bán 1.23654 USD (28,118.9196 VND)= Lợi nhuận 0.02456 USD (558.4944 VND)

0.02456 USD (558.4944 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 2,456 USD (55,849,440 VND)

Lợi nhuận tính được trong 2 ngày là 2,456 USD (55,849,440 VND) nếu giao dịch theo ví dụ trên.

Mức ký quỹ cần thiết

Số tiền đầu tư cần thiết cho giao dịch lần này chỉ cần 136.48 USD (3,103,555.2 VND) được tính theo công thức dưới đây.

Trường hợp giao dịch 0.01 lô (1,000 tiền tệ) chứ không phải 1 lô (100,000 tiền tệ) thì mức ký quỹ cần thiết chỉ 1.36 USD (30,926.4 VND).

Công thức tính

1.21198 USD (27,560.4252 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 121,198 USD (27,560.4252 VND)

121,198 USD (27,560.4252 VND)÷ 888 lần = 136.48 USD (3,103,555.2 VND)

  • ※ Tính tại thời điểm mua GBP tỷ giá GBP/USD là 1.21198 USD (24,161.25 VND).
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.