Đồng USD tiếp tục được bán ra. Xu hướng tăng giá của tỷ giá GBP/USD

Trong tuần trước Đồng Đô liên tục được bán ra. Tỷ giá tiền tệ biến động nổi bật đó là Bảng Anh và Đô La Mỹ.

Tỷ giá GBP/USD có khuynh hướng tăng ngay sau khi mở cửa thị trường tuần này, vượt quá đường kháng cự giá thấp trên (Resistance line)

Khi vượt quá Resistance line tỷ giá GBP/USD càng tăng mạnh, tăng cận kề 1.26140.

Biến động của GBP/USD

Biểu đồ GBP/USD

Bạn sẽ hiểu được thị trường khi vượt quá Resistance line tại giá 1.24968 và tăng giá liên tục từ biểu đồ trên.

Trong thời gian tới, đường trung bình động nằm ngay bên dưới sẽ trở thành Support line, dự đoán sẽ tiếp tục biến động tăng và giá sẽ tăng hơn nữa.

Mẫu giao dịch GBP/USD

Khi vượt quá Resistance line, xác suất tăng sẽ cao hơn vì thế bạn có thể lập ra chiến lược đặt lệnh mua tại giá trên đường Resistance line một ít (1.25000) và đóng lệnh tại điểm vượt dưới đường giá tăng (1.25800).

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) trên biểu đồ dưới đây.

Biểu đồGBP/USD

Công thức tính

Mua 1.25000 USD → Bán 1.25800 USD (Đóng) = Lợi nhuận 0.008 USD

0.008 USD × 1 lô (100,000 tiền tệ) = 800 USD

Trường hợp giao dịch như ví dụ trên thì tổng lợi nhuận tính được trong khoảng nửa ngày là 800 USD.

Tất nhiên lợi nhuận kiếm được sẽ tăng lên tương ứng với khối lượng giao dịch. Trường hợp nếu số lượng giao dịch 5 lô (500,000 tiền tệ), lợi nhuận kiếm được gấp 5 lần 4,000 USD. Trường hợp nếu lượng giao dịch là 10 lô thì lợi nhuận gấp 10 lần 8,000 USD.

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 140.76 được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

1.25000 USD × 1 lô (100,000 tiền tệ) = 125,000 USD

125,000 USD ÷ 888 lần = 140.76 lần

  • ※ ※ Tính tại thời điểm mua USD với tỷ giá USD/JPY là 1.25000.
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.