Đồng Đô tăng giá nhờ chính sách tăng lãi suất của tổng thống Trump

Tại thị trường ngoại hối Mỹ 1/3/2017, so với đồng Yên, đồng Đô đã tăng đến 1 USD = 114.05 JPY .

Tổng thống Trump Mỹ, đã nói sẽ tái khẳng định việc thực hiện cam kết từ trong cuộc bầu cử khi phát biểu tại phiên họp toàn thể Quốc hội Hạ Viện và Thượng viện Hoa Kỳ. Nhờ vào đó, chính quyền của tổng thống Trump đã nhận lại kỳ vọng. Dự đoán lãi suất tháng 3 vẫn tăng và USD vẫn tieps tục được mua.

Biểu đồ

Trong vòng 20 giờ từ ngày 28/2 ~ 1/3 theo giờ của Mỹ mà tỷ giá USD/Yên từ 112.05 tăng lên 114.05 làm đồng Yên trượt giá 2 Yên và đồng USD tăng 2 Yên.

Ví dụ giao dịch Forex

Lần này, Nhờ vào bài phát biểu của tổng thống Trump mà tỷ giá đồng USD đã tăng. Đặc biệt, so với đồng Yên thì đồng USD đã tăng 2 Yên.

Trường hợp nếu kết hợp với bài phát biểu của tổng thống Trump, bạn mua 1 lô USD (100,000 tiền tệ) thì trong 20 giờ bạn kiếm được 200,000 Yên theo công thức tính dưới đây.

Công thức tính
114.05 Yên – 112.05 Yên = 2 Yên
2 Yên × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 200,000 Yên

Mức ký quỹ cần thiết

Mức ký quỹ trong trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) USD/Yên chỉ khoảng 12,618 Yên được tính theo công thức dưới đây. (Trường hợp đòn bẩy tối đa 888 lần)

Công thức tính
112.05 × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 11,205,000 Yên
11,205,000 Yên ÷ 888 lần = 12,618 Yên
  • ※ Tính tại thời điểm mua USD tỷ giá USD/Yên là 112.05 Yên.
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.