Ông Macron phe liên minh EU đắc cử tống thống, vị tổng thống trẻ nhất lịch sử Pháp. “Duy trì giá trị của Pháp”

Ngày 7, kiểm phiếu bầu cử tổng thống Pháp được diễn ra, Ông Macron giành chiến thắng trở thành tổng thống đắc cử trẻ nhất lịch sử Pháp.

Bộ trưởng kinh tế trước đây ông Macron trên lập trường thúc đẩy tăng cường hội nhập EU (giành được 64.4% phiếu bầu). Trái lại, bà Marine Le Pen lãnh đạo Đảng Mặt trận dân tộc cánh hữu (giành được 35.6% phiếu bầu) với lập trường nếu giành chiến thắng sẽ rút khỏi EU.

ông Macron sau khi giành được chiến thắng đã có buổi diễn thuyết ông bày tỏ “Cảm nhận trách nhiệm to lớn với danh dự vô cùng quan trọng này. Mong muốn cùng nhân dân phát triển, thúc đẩy trong nhiều chủ đề như vấn đề phân chi xã hội hay kinh tế.”

Sau khi nhận kết quả bầu cư tổng thống Pháp, tỷ giá EUR/USD biến động tăng từ 1.09980 USD đến 1.1023 USD. Nhưng sau đó, việc mua đồng Euro kết thúc, đồng Euro giảm giá.

Mẫu giao dịch EUR/USD

Có thể đưa ra chiến lược giao dịch mua EUR tại tỷ giá 1.09980 USD trước khi thị trường ngoại hối cuối tuần trước đóng cửa và đóng tại thời điểm 1.1023 USD khi thị trường ngoại hối tuần này mở cửa.

Chỉ số kinh tế hay kết quả cuộc bầu cử tổng thống lần này trường hợp dự đoán kết quả của thị trường hầu hết là chính xác, sau khi công bố chỉ số thì biến động thị trường theo chiều hướng ngược lại, vì thế việc giữ lâu lênh thị trường sẽ có rủi ro cao.

Vì thế, trường hợp đã phán đoán thì việc đóng lệnh sau khi công bố kết quả là lựa chọn tốt.

EUR/USD

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) như biểu đồ trên.

Công thức tính

Mua 1.09980 USD (24,965.46 VND) → Bán 1.1023 USD (25,022.21) (Đóng) = Lợi nhuận 0.0025 USD (56,76 VND)

0.0025 USD (56,76 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 250 USD (5.675.000 VND)

Trường hợp giao dịch như mẫu ví dụ trên, lợi nhuận đã kiếm được tại thời điểm vượt qua cuối cùng 250 USD (5.675.000 VND).

Tất nhiên lợi nhuận kiếm được sẽ tăng lên tương ứng với khối lượng giao dịch. Trường hợp nếu số lượng giao dịch 5 lô (500,000 tiền tệ), lợi nhuận kiếm được gấp 5 lần của 1250 USD (28,375,000 VND). Trường hợp nếu lượng giao dịch là 10 lô thì lợi nhuận gấp 10 lần 2,500 USD (56,750,000 VND).

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 123.8 USD (2,810,260 VND) được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

1.09980 USD (24,965.46 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 109,980 USD (2,496,546,000 VND)

109,980 USD (2,496,546,000 VND) ÷ 888 lần = 123.8 USD (2,810,260 VND)

  • ※ Tính tại thời điểm mua USD với tỷ giá EUR/USD là 1.09980 USD (24,965.46 VND).
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.