Chỉ tiêu lao động phi nông nghiệp nằm giữa khoảng 100,000 người theo thống kê tuyển dụng lao động Mỹ tháng 3

Theo thống kê tuyển dụng tháng 3 đã được công bố ở Mỹ vào ngày 7 tháng 4 kết quả chỉ tiêu lao động phi nông nghiệp nằm giữa khoảng 98,000 người và 100,000 người thấp hơn so với dự kiến là 180,000 người. Vì thế, đồng Đô tạm thời được bán ra.

Thêm vào đó, tình trạng mua Đô bán Yên tăng cao do Mỹ tấn công Syria và nguy cơ địa chính trị tăng cao.

Tuy nhiên, đồng Đô đã được mua trở lại cuối phiên thị trường NY ngoài nguyên nhân do tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 của Mỹ ở mức thấp là 4.5% trở thành mức tiêu chuẩn thấp trong vòng 10 năm qua thì “vấn đề tăng lãi suất không thay đổi” còn nhận được cách nhìn mạnh mẽ gữa các nhà đầu tư.

Biến động tỷ giá USD/JPY trong 7 ngày

USD/JPY

Vị trí khung đỏ là phạm vi thống kê tuyển dụng Mỹ tháng 3 được công bố.

Nhìn vào đó bạn sẽ hiểu được giá giảm từ 110.675 Yên đến 110.142 Yên nhưng sau đó ngay lập tức tăng lại đến 110.70 Yên.

Mẫu giao dịch USD/JPY

Biểu đồ dưới đang hiển thị “Bollinger Bands” như một cách phân tích biểu đồ. Bollinger Bands, là cách giao dịch đưa ra hướng dẫn từ thuyết xác suất rằng bạn có thể phán đoán giá tập trung trong dãy ±2 vì xác suất phát sinh trường hợp giá hiện tại nằm ngoài đường “-2σ” hay “+2σ” thấp chỉ khoảng 4.5%.

ドル円

Mẫu giao dịch trên, mua tại giá tiêu chuẩn, đường nằm giữa Bollinger Bands, đóng lệnh khi biến động giảm tại +2σ, giá tiếp xúc lại với đường tiêu chuẩn 1 lần nữa.

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) như biểu đồ trên.

Cách tính

Mua 110.665 Yên → Bán111.087 Yên (Đóng) = Lợi nhuận 0.422 Yên

0.422 Yên × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 42,200 Yên

Trường hợp giao dịch như mẫu ví dụ trên, lợi nhuận đã kiếm được trong khoảng nửa ngày 42,200 Yên.

Tất nhiên lợi nhuận kiếm được sẽ tăng lên tương ứng với khối lượng giao dịch. Trường hợp nếu số lượng giao dịch 5 lô (500,000 tiền tệ), lợi nhuận kiếm được gấp 5 lần 211,000 Yên. Trường hợp nếu lượng giao dịch là 10 lô thì lợi nhuận gấp 10 lần 422,000 Yên.

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 12,556 Yên được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

110.665 Yên × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 11,066,500 Yên

11,066,500 Yên ÷ 888 lần = 12,462 Yên

  • ※ Tính tại thời điểm mua USD với tỷ giá USD/JPY là 110.665 Yên
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.