Thị trường ngoại hối NY ngày 17, Đô la Mỹ biến động tăng do Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng đồng USD mạnh trong dài hạn là điều tích cực

Căng thẳng địa chính trị Bắc Triều Tiên và Syria vẫn tiếp tục diễn ra nhưng đồng Đô la Mỹ đã được mua vào trên thị trường ngoại hối NY ngày hôm qua.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo của Anh Financial Times (FT), ông lặp đi lặp lại quan điểm “đồng USD mạnh lên là một điều tốt trong dài hạn” vì thế đồng Đô lại được mua vào.

Biến động tỷ giá USD/JPY và mẫu giao dịch

Trong lúc tỷ giá USD/JPY đang giảm giá do căng thẳng địa chính trị từ tuần trước thì điểm giao dịch là điểm khoanh tròn đỏ như hình ảnh dưới, điểm tỷ giá hối đoái vượt trên đường trung bình động 25 (25EMA).

USD/JPY

Biểu đồ tỷ giá USD/JPY khung thời gian 1 giờ

Thời điểm đặt lệnh mua USD/Yên

Trong lúc căng thẳng còn đang tiếp diễn, nếu bạn muốn đặt lệnh mua Đô la Mỹ một cách thận trọng thì bạn có thể đưa ra chiến lược đặt lệnh mua tại điểm tỷ giá hối đoái vượt trên đường trung bình động và đường trung bình động có hướng đi lên.

USD/JPY

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) như biểu đồ trên.

Công thức tính

Mua 108.580 Yên (21,716 VND) → Bán 109.000 Yên (21,800 VND)(Đóng) = Lợi nhuận 0.42 Yên (84 VND)

0.42 Yên (84 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 42,000 Yên (8,400,000 VND)

Trường hợp giao dịch như mẫu ví dụ trên, lợi nhuận đã kiếm được trong khoảng 6 giờ 42,000 Yên (8,400,000 VND).

Tất nhiên lợi nhuận kiếm được sẽ tăng lên tương ứng với khối lượng giao dịch. Trường hợp nếu số lượng giao dịch 5 lô (500,000 tiền tệ), lợi nhuận kiếm được gấp 5 lần 210,000 Yên (42,000,000 VND). Trường hợp nếu lượng giao dịch là 10 lô thì lợi nhuận gấp 10 lần 420,000 Yên (84,000,000 VND).

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 12,227 Yên (2,445,400 VND) được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

108.580 Yên (21,716 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 10,858,000 Yên (2,171,600,000 VND)

10,858,000 Yên (2,171,600,000 VND) ÷ 888 lần = 12,227 Yên (2,445,400 VND)

  • ※ Tính tại thời điểm mua USD với tỷ giá USD/JPY là 108.580 Yên (21,716 VND).
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.