Yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp giảm còn 232,000 đơn khiến tỷ giá USD/JPY tăng.

Chỉ số yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp được Bộ Lao Động Mỹ công bố ngày 18 là 232,000 đơn giảm so với dự định là 240,000 khiến đồng Đô la Mỹ được mua vào.

Thị trường lao động Mỹ được dự đoán đang được cải thiện theo hướng tốt, tỷ giá USD/JPY tăng từ 110.48 Yên (22,096 VND) đến 111.74 Yên (22,348 VND). Tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.1138 USD (25,283.26 VND) xuống còn 1.1076 USD (25,142.52 VND) dẫn đến đồng EURO được bán ra và đồng USD được mua vào.

Tuy nhiên, mối nghi ngờ và lo ngại đối với chính quyền Trump vẫn còn, vì thế khi vào thị trường ngoại hối Tokyo đồng Đô la Mỹ được bán ra.

Mẫu giao dịch EUR/USD

Tỷ giá 1.11290 USD (25,262.83 VND) tại điểm khoanh tròn màu xanh chính là thời điểm chỉ số yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp Mỹ được công bố.

Có thể đưa ra cách giao dịch bán tại thời điểm này và đóng tại mức tỷ giá 1.10860 USD (25,165.22 VND) là vị trí biến động tăng.

ユーロドル

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) tại biểu đồ trên.

Công thức tính

Bán 1.11290 USD (25,262.83 VND) → Mua 1.10860 USD (25,165.22 VND) (Đóng) = Lợi nhuận 0.0043 USD (97.61 VND)

0.0043 USD (97.61 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 430 USD (9,761,000 VND)

Trường hợp giao dịch như mẫu ví dụ trên, lợi nhuận đã kiếm được trong khoảng 1 giờ 430 USD (9,761,000 VND).

Tất nhiên lợi nhuận kiếm được sẽ tăng lên tương ứng với khối lượng giao dịch. Trường hợp nếu số lượng giao dịch 5 lô (500,000 tiền tệ), lợi nhuận kiếm được gấp 5 lần của 2,150 USD (48,805,000 VND). Trường hợp nếu lượng giao dịch là 10 lô thì lợi nhuận gấp 10 lần 4,300 USD (97,610,000 VND).

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 125.3 USD (2,844,310 VND) được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

1.11290 USD (25,262.83 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 111,290 USD (2,526,283,000 VND)

111,290 USD (2,526,283,000 VND) ÷ 888 lần = 125.3 USD (2,844,310 VND)

  • ※ Tính tại thời điểm mua USD với tỷ giá EUR/USD là 1.11290 USD (2,844,310 VND).
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.