Mối quan hệ giữa đồng Đô la Mỹ, giá dầu thô, lãi suất trái phiếu và giá vàng

Đô la Mỹ, giá dầu thô, lãi suất trái phiếu và giá vàng có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Giá dầu thô

Tính liên quan giữa đồng Đô la Mỹ
 và giá dầu thô

Biến động giá dầu thô và Đô la Mỹ ngày 19 (Đường màu xanh lá là giá dầu thô, đường màu cam và màu xanh lá là giá USD/JPY).

Biểu đồ trên là biểu đồ chồng của biến động giá Đô la Mỹ và giá dầu thô ngày 18 ~ 20/4/2017. Nhìn vào biểu đồ bạn sẽ hiểu được giá đồng Đô la Mỹ và giá dầu thô biến động gần như trái ngược nhau. (Tính nghịch nhau)

 • Dầu thô cao → Đồng Đô la Mỹ thấp

 • Dầu thô thấp → Đồng Đô la Mỹ cao

Lý do về tính liên quan

 1. Giao dịch dầu thô trên thế giới được tính bằng đồng USD. Vì thế, nếu đồng Đô có dấu hiệu rẻ hơn các tiền tệ khác thì dầu thô có khuynh hướng mua vào.

 2. Dầu thô được chọn là tài sản thực được xem là tài sản thay thế đồng Đô la Mỹ.

Dầu thô, thay đổi độc lập dựa trên rủi ro địa chính trị của các nước sản xuất dầu mỏ, nguyên nhân thiết yếu hay tình hình kinh tế. Vì thế bạn cần lưu ý 1 điểm rằng không phải khi nào dầu thô và đồng Đô cũng có mối tương quan cao.

Lãi suất trái phiếu Mỹ

Lãi suất trái phiếu Mỹ

Biểu đồ lãi suất 10 năm trái phiếu Mỹ của ngày 19

Biểu đồ trên là biểu đồ lãi suất trái phiếu Mỹ từ ngày 19 ~ ngày 20. Nhìn vào biểu đồ bạn có thể
hiểu được lãi suất trái phiếu Mỹ tăng ở cuối phiên thị trường NY.

 • Lãi suất trái phiếu Mỹ tăng → đồng Đô la Mỹ giảm

 • Lãi suất trái phiếu Mỹ giảm → đồng Đô la Mỹ tăng

Lý do về tính liên quan

 1. Lãi suất trái phiếu của một nước đang tăng thì trái phiếu nước đó được bán ra.

 2. Lãi suất trái phiếu của một nước đang giảm thì trái phiếu nước đó được mua vào.

 3. Lãi suất trái phiếu của nước Mỹ nước đang tăng → Thị trường rủi ro → Cổ phiếu được mua vào → Tiền tệ của nước Mỹ cũng được mua vào do chịu ảnh hưởng của trái phiếu.

 4. Lãi suất trái phiếu của nước Mỹ nước đang giảm → Thị trường không rủi ro → Cổ phiếu được bán ra → Tiền tệ của nước Mỹ cũng được bán ra do chịu ảnh hưởng của trái phiếu.

Trái phiếu là khoản vay được cơ quan có tính phá sản thấp phát hành, vì thế lãi suất thấp nhưng
rủi ro cũng thấp.

Khi lãi suất trái phiếu của 1 nước đang tăng lên thì có nghĩa là các nhà đầu tư trên Thế giới đang bán trái phiếu của nước đó. Sản phẩm tài chính an toàn mang tính tương đối, rủi ro thấp được bán ra có nghĩa rằng họ đang suy nghĩ đến việc đầu tư sản phẩm khác có lãi suất cao chứ không phải sản phẩm tài chính có lãi suất ít như trái phiếu nhà nước. (Chẳng hạn như đầu tư đồng Đô la Mỹ,…)

Giá vàng

Giá vàng

Biểu đồ giá vàng và tỷ giá USD/JPY khung thời gian 5 giờ (Đường màu xanh lá đường giá vàng, đường màu cam và màu xanh lá là đường tỷ giá USD/JPY.

Biểu đồ trên là biểu đồ giá vàng và tỷ giá USD/JPY khung thời gian 4 giờ từ ngỳ 9 ~ ngày 20. Nhìn vào biểu đồ bạn có thể hiểu được Biến động của tỷ giá USD/JPY và giá vàng đang có biến động giá hoàn toàn đối lập.(Tính nghịch đảo)

 • Giá vàng tăng → Giá Đô la Mỹ giảm

 • Giá vàng giảm → Giá đô la Mỹ tăng

Lý do về tính liên quan

 1. Vàng là tiền tệ không thuộc quốc gia nào, là tài sản an toàn.

 2. Khi rủi ro mang tính thế giới tăng lên, vàng được mua vào.

 3. Khi có mối lo ngại về lạm phát, vàng – tài sản an toàn được mua vào nhằm tránh tình trạng mất giá tiền tệ.

 4. Vàng được so sánh với đồng Đô la Mỹ như một tài sản an toàn, nếu đồng Đô giảm giá thì vàng được mua vào như hàng rào bảo vệ.

 5. Khi lãi suất trái phiếu giảm thì giá vàng sẽ tăng. Khi lãi suất trái phiếu tăng thì giá vàng sẽ giảm.

Giá vàng thay đổi độc lập tùy theo số lượng khai thác và nhu cầu riêng của vàng nhưng về cơ bản giá vàng biến động ngược với Đô la Mỹ.

Khả năng đầu tư vàng hoặc dầu mỏ

Vàng

Ở “XM” của công ty giao dịch Forex, bạn có thể đầu tư CFD dầu mỏ hoặc vàng. Bằng cách áp dụng mối quan hệ với đồng Đô la Mỹ như trên bạn có thể vừa xác định biểu đồ gia vàng và dầu thô vừa giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.