Đồng Đô la Mỹ tăng tại thị trường tỷ giá hối đoái NY ngày 25. Kỳ vọng về dự luật cải cách thuế của chính quyền Mỹ Trump

Tại thị trường NY ngày 25, đồng Đô la Mỹ được mua vào. Đối với đồng Yên, đồng Đô tăng từ 110.49 Yên đến 111.13 Yên.

Doanh số bán nhà mới trong tháng 3 được công bố tại Mỹ (so với tháng trước) tăng hơn mức dự kiến rất nhiều với kết quả là 5.8% từ mức dự kiến là -1.4% khiến đồng Đô la Mỹ được mua vào.

Bên cạnh đó, việc chính quyền của tổng thống Mỹ Trump nâng cao kỳ vọng khi dự kiến vào ngày 26 sẽ công bố dự luật cải cách thuế quy mô lớn giảm thuế doanh nghiệp xuống còn 15% càng thúc đẩy việc mua Đô. Vào ngày 26, đồng Đô la Mỹ cũng được mua vào tại thị trường ngoại hối Tokyo.

Mẫu giao dịch USD/JPY

Trường hợp mua đồng Đô la Mỹ tại mức tỷ giá 110.700 (22,140 VND) Yên là lúc doanh số bán nhà mới trong tháng 3 (so với tháng trước) được công bố và đóng tại mức tỷ giá 111.230 Yên (22,246 VND) sáng ngày 26.

ドル円

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) như biểu đồ trên.

Công thức tính

Mua 110.700 Yên (22,140 VND) → Bán 111.230 Yên (22,246 VND)(Đóng) = Lợi nhuận 0.53 Yên (106 VND)

0.53 Yên (106 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 53,000 Yên (10,600,000 VND)

Trường hợp giao dịch như mẫu ví dụ trên, lợi nhuận đã kiếm được trong khoảng nửa ngày 53,000 JPY (10,600,000 VND).

Tất nhiên lợi nhuận kiếm được sẽ tăng lên tương ứng với khối lượng giao dịch. Trường hợp nếu số lượng giao dịch 5 lô (500,000 tiền tệ), lợi nhuận kiếm được gấp 5 lần của 265,000 JPY (53,000,000 VND). Trường hợp nếu lượng giao dịch là 10 lô thì lợi nhuận gấp 10 lần 530,000 JPY (106,000,000 VND).

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 12,466 Yên (2,493,200 VND) được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

110.700 Yên (22,140 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 11,070,000 Yên (2,214,000,000 VND)

11,070,000 Yên (2,214,000,000 VND) ÷ 888 lần = 12,466 Yên (2,493,200 VND)

  • ※ Tính tại thời điểm mua USD với tỷ giá USD/JPY là 110.700 JPY (22,140 VND).
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.