Đồng Đô tiếp tục giảm. Các vấn đề bất ổn của chính quyền Trump Mỹ và lãi suất trái phiếu giảm là nguyên nhân

Đồng USD trên thị trường ngoại hối New York ngày 21/3/2017 (Thứ 3) bất ngờ giảm mạnh. Sự không chắc chắn còn lại trong cải cách bảo hiểm y tế của chính phủ Trump Mỹ, cũng như việc chứng khoán Mỹ giảm đáng là nguyên nhân thúc đẩy thêm bối cảnh đồng Đô được bán ra và đồng Yên được mua về.

Thêm vào đó, việc bán Đô do một số nguyên nhân khác như rủi ro về mặt địa chính trị Trung Đông còn lại từ trước đây vẫn đang được cảnh báo, mua Yên để tránh rủi ro và do lãi suất trái phiếu Mỹ giảm.

Do những yếu tố này mà tỷ giá USD/JPY giảm mạnh từ 1 USD = 112.85 Yên xuống còn 1 USD = 111.55 Yên.

usdjpy

Tại thị trường ngoại hối của Nhật Bản, thời điểm đồng Đô dừng bán ra cũng là thời điểm cận kề bài phát biểu chỉ số kinh tế Mỹ hay bài diễn giảng của chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, ví thế thị trường Đô tiếp tục ổn định trong sự chờ đợi và xem xét.

Mẫu giao dịch USD/JPY

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) ở biểu đồ USD/JPY dưới đây

Mẫu giao dịch USD/JPY

Biểu đồ thị trường USD/JPY giản mạnh từ đêm qua

Công thức tính

Bán 112.600 Yên (22,520 VND) → Mua 111.687 Yên (22,337.4 VND) (Đóng lệnh) = Lợi nhuận thu được 0.913 Yên (182.6 VND)

0.913 Yên (182.6 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 91,300 Yên (18,260,000 VND)

Trường hợp giao dịch như ví dụ trên thì tổng lợi nhuận tính được trong 2 giờ là 91,300 Yên (18,260,000 VND).

Đặc biệt trong giao dịch lần này tỷ giá giao động vào buổi tối, vì thế bạn sẽ thu được lợi nhuận 91,300 Yên tự động trong lúc bạn đang ngủ nếu thực hiện đặt lệnh chờ MT4.

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 12,680 Yên (2,536,000 VND) được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

112.600 Yên (22,520 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 11,260,000 Yên (2,252,000,000 VND)

11,260,000 Yên (2,252,000,000 VND) ÷ 888 lần = 12,680 Yên (2,536,000 VND)

  • ※ Tính tại thời điểm mua USD với tỷ giá USD/JPY là 112.600 Yên (22,520 VND).
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.