Thị trường ngoại hối NY: Tỷ giá USD/JYP liên tục giảm ảnh hưởng từ vụ khủng bố ở Anh

Tại thị trường ngoại hối New York ngày 22, tỷ giá USD/JPY giảm từ 1 USD = 111.43 JYP xuống còn 110.73 Yên.

Do xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Anh nên việc mua Yên để tránh rủi ro được đẩy mạnh. Tỷ giá USD/JPY liên tục giảm từ ngày 21.

Tại thời điểm hiện nay GMT2 ngày 23, tỷ giá USD/JPY đang quay lại mức tỷ giá bắt đầu thị trường ngoại hối NY ngày 22 là 1 USD = 111.47 JPY nhưng thị trường ngoại hối được cảnh giác vì vẫn còn sự chậm trễ trong việc thực thi chính sách kinh tế của chính quyền tổng thống Trump Mỹ.

Giao động của tý giá USD/JPY

USD/JPY

Biểu đồ tỷ giá USD/JPY từ 22/3/2017 ~ 23/3/2017.

Vẽ đường Trend line, Resistance line và Support line vào biểu đồ USD/JPY trên.

Điểm mà bạn có thể giao dịch và kiếm lời chính là điểm tại “tỷ giá USD/JPY dọc theo Trend line giá giảm sẽ giảm đi sau đó tỷ giá tăng khi biến động tăng trên đường support dưới, vượt quá trend line giá giảm nhưng không vượt quá Resistance line.

Mẫu giao dịch USD/JPY

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) như biểu đồ USD/JPY trên.

Mẫu giao dịch USD/JPY

Biểu đồ thị trường USD/JPY biến động tăng từ Support line

Công thức tính

Mua 111.000 Yên (22,200 VND) → Bán 111.489 Yên (22,297.8 VND)(Đóng lệnh) = Lợi nhuận 0.489 Yên (97.8 VND)

0.489 Yên (97.8 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 48,900 Yên (9,780,000 VND)

Trường hợp giao dịch như ví dụ trên thì tổng lợi nhuận tính được trong 8 giờ là 48,900 Yên (VND).

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 12,387 Yên (2,477,400 VND) được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

111.000 Yên (22,200 VND) × 1 lô (100,000 tiền tệ) = 11,000,000 Yên (2,200,000,000 VND)

11,000,000 Yên (2,200,000,000 VND) ÷ 888 lần = 12,387 Yên (2,477,400 VND)

  • ※ Tính tại thời điểm mua USD với tỷ giá USD/JPY là 111.000 Yên (22,200 VND).
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.