Đồng Đô la Mỹ biến động tăng do nhận thức tăng lãi suất dài hạn của Mỹ

Tại thị trường ngoại hối New York ngày 23, việc tăng lãi suất dài hạn của Mỹ là nguyên nhân khiến tỷ giá USD/JPY tăng từ 110.98 Yên đến 111.86 Yên.

Doanh số bán nhà mới và chỉ số sản xuất Richmond của nước Mỹ tháng 4 thấp hơn so với dự kiến khiến đống Đô la Mỹ được bán ra nhưng ngay sau đó đồng Đô đưa mua lại do lãi suất trái phiếu tăng cận ngày 24 trước khi chính quyền Trump công bố ngân hàng cho năm tài chính 2018 và công bố biên bản của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC).

Mẫu giao dịch USD/JPY

Có thể đưa ra cách giao dịch mua USD/JPY tại mức 111.270 Yên (22,254 VND) là thời điểm giá vượt trên các đường trung bình động và đóng tại tỷ giá 111.75 Yên (22,350 VND) thời điểm giá tiếp xúc đường 25 EMA.

USD/JPY

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) tại biểu đồ trên.

Công thức tính

Mua 111.270 Yên (22,254 VND) → Bán 111.750 Yên (22,350 VND)(Đóng) = Lợi nhuận 0.48 Yên (96 VND)

0.48 Yên (96 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 48,000 Yên (9,600,000 VND)

Trường hợp giao dịch như mẫu ví dụ trên, lợi nhuận đã kiếm được trong khoảng nửa ngày 48,000 Yên (9,600,000 VND).

Tất nhiên lợi nhuận kiếm được sẽ tăng lên tương ứng với khối lượng giao dịch. Trường hợp nếu số lượng giao dịch 5 lô (500,000 tiền tệ), lợi nhuận kiếm được gấp 5 lần của 240,000 JPY (48,000,000 VND). Trường hợp nếu lượng giao dịch là 10 lô thì lợi nhuận gấp 10 lần 480,000 JPY (96,000,000 VND).

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 12,530 JPY (2,844,310 VND) được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

111.270 Yên (22,254 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 11,127,000 Yên (2,225,400,000 VND)

11,127,000 Yên (2,225,400,000 VND) ÷ 888 lần = 12,530 Yên (2,506,000 VND)

  • ※ Tính tại thời điểm mua USD với tỷ giá USD/JPY là 12,530 JPY (2,506,000 VND).
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.