Chính quyền Trump Mỹ công bố luật cải cách thuế. Giảm mạnh thuế doanh nghiệp xuống còn 15%

Ngày 26 theo giờ NY, Bộ trưởng tài chính Mỹ Steven Mnuchin công bố thuế doanh nghiệp hạ xuống từ mức 35% hiện nay xuống chỉ còn 15%.

Bộ trưởng tài chính Mỹ Mnuchin cho biết “Với mục đích tăng cao nhất sức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thế giới. Tổng sản phẩm trong nước = GDP hàng năm từ 3% trở lên.” Ông nhấn mạnh dự luật sẽ giảm trách nhiệm của các doanh nghiệp và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, Nếu cắt giảm thuế đáng kế sẽ dẫn đến tình trạng thâm hụt ngân sách vì vậy dự luật thuế lần này không chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của quốc hội.

Thị trường ngoại hối NY ngày 26, phát biểu lần này khiến người dân thất vọng trong việc thiếu cụ thể dẫn đến tỷ giá USD/JPY giảm từ 110.78 Yên xuống còn 110.88 Yên.

Mẫu giao dịch USD/JPY

Trường hợp bán tại mới 111.700 Yên (22,340 VND) là lúc Bộ trưởng tài chính Mỹ Mnuchin công bố giảm thuế doanh nghiệp và đóng tại thời điểm 111.000 Yên (22,200 VND) là lúc thị trường ngoại hối NY đóng cửa.

USD/JPY

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) như biểu đồ trên.

Công thức tính

Mua 111.700 Yên (22,340 VND) → Bán 111.000 Yên (22,200 VND)(Đóng) = Lợi nhuận 0.7 Yên (140 VND)

0.7 Yên (140 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 70,000 Yên (14,000,000 VND)

Trường hợp giao dịch như mẫu ví dụ trên, lợi nhuận đã kiếm được trong khoảng nửa ngày 70,000 JPY (14,000,000 VND).

Tất nhiên lợi nhuận kiếm được sẽ tăng lên tương ứng với khối lượng giao dịch. Trường hợp nếu số lượng giao dịch 5 lô (500,000 tiền tệ), lợi nhuận kiếm được gấp 5 lần của 350,000 JPY (70,000,000 VND). Trường hợp nếu lượng giao dịch là 10 lô thì lợi nhuận gấp 10 lần 700,000 JPY (140,000,000 VND).

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 12,579 Yên (2,515,800 VND) được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

111.700 Yên (22,340 VD) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 11,170,000 Yên (2,234,000,000 VND)

11,170,000 Yên (2,234,000,000 VND) ÷ 888 lần = 12,579 Yên (2,515,800 VND)

  • ※ Tính tại thời điểm mua USD với tỷ giá USD/JPY là 111.700 JPY (22,340 VND).
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.