Euro giảm sau phát biểu của chủ tịch ECB Mario Draghi

Chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), ông Mario Draghi gợi ý rằng đà phục hồi nền kinh tế khu vực liên minh EURO đang tăng khi nói “rủi ro đi xuống của nền kinh tế khu liên minh đã giảm” nhưng ông bày tỏ quan điểm rằng tốc độ tăng giá cả còn quá yếu để tiến hành mức nới lỏng định lượng (QE).

Sau phát biểu này của chủ tịch ECB Mario Draghi, Đồng EUR so với đồng USD giảm từ 1.09323 USD (24,816.321 VND) xuống còn 1.08525 USD (24,635.175 VND).

Mẫu giao dịch EUR/USD

Sau khi chủ tịch ECB Mario Draghi phát biểu, đồng EUR đã tăng tạm thời nhưng sau đó đồng EUR giảm đột ngột do ông bày tỏ quan điểm tốc độ tăng giá cả còn quá yếu.

Dựa vào điều này bạn có thể đưa ra chiến lược mua đồng EUR ở thời điểm tỷ giá 1.08580 USD (24,647.66 VND), đóng tại tỷ giá 1.09250 USD (24,799.75 VND) tại thời điểm chuyển hướng biến động tăng sau khi giá giảm.

EUR/USD

Trường hợp giao dịch 1 lô (100,000 tiền tệ) như biểu đồ trên.

Công thức tính

Mua 1.08580 USD (24,647.66 VND) → Bán 1.09250 USD (24,799.75 VND) (Đóng) = Lợi nhuận 0.0067 USD (152.09 VND)

0.0067 USD (152.09 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 670 USD (15,209,000 VND)

Trường hợp giao dịch như mẫu ví dụ trên, lợi nhuận đã kiếm được trong khoảng 1 giờ 670 USD (15,209,000 VND).

Tất nhiên lợi nhuận kiếm được sẽ tăng lên tương ứng với khối lượng giao dịch. Trường hợp nếu số lượng giao dịch 5 lô (500,000 tiền tệ), lợi nhuận kiếm được gấp 5 lần của 3,350 USD (76,045,000 VND). Trường hợp nếu lượng giao dịch là 10 lô thì lợi nhuận gấp 10 lần 6,700 USD (152,090,000 VND).

Mức ký quỹ cần thiết

Số vốn cần thiết cho giao dịch lần này chỉ 123 USD (2,792,100 VND) được tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính

1.09250 USD (24,799.75 VND) × 1 lô(100,000 tiền tệ) = 109,250 USD ( VND)

109,250 USD (2,479,975,000 VND) ÷ 888 lần = 123 USD (2,792,100 VND)

  • ※ Tính tại thời điểm mua USD với tỷ giá EUR/USD là 1.09250 USD (24,799.75 VND).
  • ※ Tính mức ký quỹ theo nhà môi giới Forex nước ngoài có mức đòn bẩy tối đa là 888 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.